DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie NFZ do sprzętu

Sklep Ab-med daje Państwu możliwość uzyskania dofinansowania do większości oferowanego
przez nas sprzętu (m.in. pieluchomajtki, worki, cewniki, stabilizatory, gorsety, wózki inwalidzkie, balkoniki, laski i inne).

Narodowy Fundusz Zdrowia:

realizujemy_wnioski_nfz

Krok po kroku…

 1. Udaj się do lekarza rodzinnego, aby uzyskać e-skierowanie do odpowiedniego specjalisty (ortopedii, chirurgii, neurologii, reumatologii lub rehabilitacji medycznej).
 2. Lekarz specjalista generuje 13 liczbowy kod, dzięki któremu wystawia zlecenie na zaopatrzenie.
 3. Osobom, które są uprawnione do nabywania raz w miesiącu środków pomocniczych wydawanych cyklicznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, sprzęt stomijny), zostanie wydana tzw. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, ważna 12 miesięcy. Zwalnia ona pacjentów od comiesięcznego rejestrowania i potwierdzania zleceń. Wydawana jest od ręki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się do nas, a my z pewnością pomożemy Ci w dokonaniu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem wniosku.
 4. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie!

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ? –
Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

•Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: http://www.mops.tarnow.pl/
•Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: http://www.pcprtarnow.pl/

Wymagane dokumenty do refundacji sprzętu przez NFZ

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)
 2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach w rodzinie osoby niepełnosprawnej lub dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Faktury (określające limit Narodowego Funduszu Zdrowia i wysokość dofinansowania NFZ ).
 5. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie – sklep AB – MED.

W przypadku sprzętów nierefundowanych przez NFZ (m. in. łóżka ortopedyczne, rowerki stacjonarne, orbitreki, krzesła toaletowe i inne)
istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PCPR.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Krok po kroku….

 1. Udaj się do lekarza rodzinnego, aby uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty (ortopedii, neurologii, reumatologii lub rehabilitacji medycznej).
 2. Lekarz specjalista wystawia zaświadczenie z informacją że dany sprzęt jest potrzebny dla pacjenta.
 3. Przyjdź do naszego sklepu AB – med po ofertę cenową.
 4. Udaj się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby złożyć dokumenty:

point Zaświadczenie od lekarza specjalisty
point Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
point Zaświadczenie o wysokości dochodów za okres trzech ostatnich miesięcy
point Oferta cenowa ze sklepu

Wysokość miesięcznego dochodu nie może przekraczać:

point 2290,10 zł netto na jednego członka w rodzinie w przypadku, gdy zameldowana jest więcej niż 1 osoba
point 2977,10 zł w przypadku gdy osoba mieszka samodzielnie.

Adres PCPR:

ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów

tel. 14 621 5683

realizujemy_wnioski_nfz
sigvaris
semi
medela
mdh
Vermeiren
timago
reha_fund
pani_teresa
oppo
med_galicja
meyra
kaps